Markarbeten & Stenläggning. Gustavsvik Saltsjö-Boo

Grävning, schaktning, tomtplanering på trädgård och anläggning av ny gräsmatta, samt läggning av marksten till entré intill vattnet mellan Nacka & Saltsjö-boo. Fiskebovägen i Gustavsvik, Stockholm.